صداهای آرامش بخش طبیعت

صدای طبیعت به ما جان می بخشد به همین خاطر است که طبیعت را عاشقانه دوست داریم . همه ما فطرتا به دنبال زیبایی هستیم که آن را در طبیعت می یابیم و اگرچه الان از طبیعت دور مانده ایم ولی شنیدن صدای طبیعت می تواند ما را با این طبیعت زیبا همراه کند و آرامش نهفته در طبیعت را که مانند گنجی بی نهایت ارزشمند است را به جان ما منتقل کند .

شنیدن صدای ارامش بخش دریا ، صدای جیرجیرک ها از میان درختان ، صدای وزش باد ، صدای دلنشین باریدن باران ، صدای ریزش دانه های سپید برف و شنیدن صدای سکوت پرهیبت دشت و کویر همانند طبیبی ماهر جان ما را تسکین می دهد و آرامش را به جان ما هدیه می دهند .